Om oss på Lillfole Skog & Ved

Vi erbjuder tjänster inom skogsbruket för privata markägare och bolag. Vi erbjuder helhetslösningar där kunden står i fokus och vi strävar alltid efter bästa möjliga kundnöjdhet. Vi kan hjälpa dig med bland annat skogsröjning, avverkning och gallring, skotning, trädfällning och vedklyvning och vedförsäljning.

Företaget är anslutet till SLA (Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet). Vi är sedan 2010 certifierade enligt PEFC via SMF certifiering.


Vi är helt fristående från andra virkesuppköpare. Om vill ni ha en personlig service kan ni med förtroende vända er till oss.

Historik

Företaget startades år 2005 av Rickard Hansson som är företagets ägare. Under de första åren jobbade bara jag själv i företaget. Då mest med vedproduktion samt röjning av betesmarker. Efter ett år blev det mer och mer gallringsjobb.


2007 anställde jag min förste medarbetare, 2008 köpte jag min första skördare, 2010 köpte jag min andra skogsmaskin och anställde ytterligare två medarbetare.

Jag fick pris av Landshypotek Gotland för 2011 års Landsbygdsföretagare på Gotland.

Rickard Hansson

Rickard Hansson, ägare

Har du frågor?

Kontakta oss

Miljöpolicy

  • Lillfole Skog & Ved har godkänt Grönt kort i skogen.
  • Vi är PEFC-certifierade via SMFs PEFC-paraply.
  • Vi använder miljöoljor.
  • För att undvika markskador besiktigar vi objektet som skall avverkas eller gallras innan arbetet påbörjas och bedömer då om marken är tillräckligt fast. På detta sätt försöker vi skydda mark och vatten från körskador.
  • Vi medtar oljesaneringsutrustning.
  • Vi håller oss uppdaterade på lagar och andra krav inom miljöområdet för skogsbruk.
  • Tillsammans med våra kunder vill vi hitta arbetsmetoder som begränsar markskador.
  • Vi vill också begränsa miljöbelastningen genom att ha en bra framförhållning (traktbank) som gör att vi inte behöver genomföra onödiga och långa flytt av maskinerna.