Avverkning och gallring

Vi utför avverkning, föryngringsavverkning och gallring över hela ön. Innan vi påbörjar ett objekt gör vi ett besök hos er i fält. Syftet är att klara ut gränser, vägar, virkesupplägg samt natur- och kulturmiljöhänsyn som till exempel fornlämningar eller nyckelbiotoper.

Om ni behöver hjälp med att fylla i och lämna in en avverkningsanmälan så hjälper vi er med detta. Denna anmälan skall normalt lämnas till Skogsstyrelsen 6 veckor före det att arbetet kan påbörjas. Vi strävar efter att avverka och gallra objekten inom samma område för att minska på onödiga transporter.

Kontakta oss idag!