Avverkning och gallring

Vi utför avverkning, föryngringsavverkning och gallring över hela ön på Gotland. Innan vi påbörjar ett objekt gör vi ett besök hos er i fält. Syftet är att klara ut gränser, vägar, virkesupplägg samt natur- och kulturmiljöhänsyn som till exempel fornlämningar eller nyckelbiotoper.

Om ni behöver hjälp med att fylla i och lämna in en avverkningsanmälan så hjälper vi er med detta. Denna anmälan ska normalt lämnas till Skogsstyrelsen 6 veckor före det att arbetet kan påbörjas. Vi strävar efter att avverka och gallra objekten inom samma område för att minska på onödiga transporter

 

Behöver ni hjälp med skotning av avverkningsmaterialet från avverkningsplatsen? Låt oss använda våra skotare för att kunna hjälpa till med den skotning du behöver.

 

Vill du dessutom ha hjälp med röjning, trädfällning eller stubbfräsning? Få allt gjort på samma gång via oss!

Kontakta oss idag!