Avverkning och gallring

Vi utför avverkning, föryngringsavverkning och gallring över hela ön. Innan vi påbörjar ett objekt gör vi ett besök hos er i fält. Syftet är att klara ut gränser, vägar, virkesupplägg samt natur- och kulturmiljöhänsyn som till exempel fornlämningar eller nyckelbiotoper.

Om ni behöver hjälp med att fylla i och lämna in en avverkningsanmälan så hjälper vi er med detta. Denna anmälan skall normalt lämnas till Skogsstyrelsen 6 veckor före det att arbetet kan påbörjas. Vi strävar efter att avverka och gallra objekten inom samma område för att minska på onödiga transporter


Behöver ni hjälp med skotning av avverkningsmaterialet från avverkningsplatsen? Låt oss använda våra skotare för att kunna hjälpa till med den skotning du behöver.

Kontakta oss idag!